logo-big

ROSE sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Oasis Network

 • Tên: Oasis Network

 • Biểu tượng: ROSE

 • Nguồn cung lưu thông: 5 027 383 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 105

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 865 754 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,9 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 644 629 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4 %

ROSE sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp