ONG sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Ontology Gas

 • Tên Ontology Gas

 • Biểu tượng ONG

 • Nguồn cung lưu thông 40 682 023 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 823

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,9 %

Về Monero

 • Tên Monero

 • Biểu tượng XMR

 • Nguồn cung lưu thông 18 159 636 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 29

 • Lưu lượng trong 24h qua 151 250 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,94 %

ONG sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp