logo-big

OGN sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Origin Protocol

 • Tên: Origin Protocol

 • Biểu tượng: OGN

 • Nguồn cung lưu thông: 508 976 740 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 324

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 741 854 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,1 %

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 555 177 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

OGN sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp