NRG sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về Energi

 • Tên Energi

 • Biểu tượng NRG

 • Nguồn cung lưu thông 55 379 741 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 608

 • Lưu lượng trong 24h qua 235 073 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên Bitcoin Cash

 • Biểu tượng BCH

 • Nguồn cung lưu thông 19 147 475 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 30

 • Lưu lượng trong 24h qua 255 265 410 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp