FTM sang PERP Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 56

 • Lưu lượng trong 24h qua 226 238 050 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -14 %

Về Perpetual Protocol

 • Tên Perpetual Protocol

 • Biểu tượng PERP

 • Nguồn cung lưu thông 90 775 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 302

 • Lưu lượng trong 24h qua 13 043 892 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -20 %

FTM sang PERP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp