logo-big

CTSI sang FTT Giao dịch

Hiện không có

Về Cartesi

 • Tên: Cartesi

 • Biểu tượng: CTSI

 • Nguồn cung lưu thông: 649 473 470 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 197

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 920 657 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về FTX Token

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 613 952 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

CTSI sang FTT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp