logo-big

CAKE sang AGIX Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 161 313 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 60

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 291 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Về SingularityNET

 • Tên: SingularityNET

 • Biểu tượng: AGIX

 • Nguồn cung lưu thông: 1 135 672 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 2 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 315

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 718 373 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 7,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 18 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 22 %

CAKE sang AGIX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp