logo-big

BNT sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Bancor Network Token

 • Tên: Bancor Network Token

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 198 857 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 199

 • Lưu lượng trong 24h qua: 46 880 293 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 881 584 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,5 %

BNT sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp