logo-big

AE sang ENJ Giao dịch

Hiện không có

Về Aeternity

 • Tên: Aeternity

 • Biểu tượng: AE

 • Nguồn cung lưu thông: 362 670 810 $

 • Nguồn cung tối đa: 536 306 700 $

 • Xếp hạng cmc: 469

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 118 005 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,7 %

Về Enjin Coin

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 91

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 896 206 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,89 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp