logo-big

GET Protocol (GET) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

1,176 USD 14,76%

0,00005102 BTC 13,89%

Vốn hóa thị trường
13,394,423 $
Lưu lượng trong 24h qua
185,888 $
  • Tên: GET Protocol

  • Biểu tượng: GET

  • Nguồn cung lưu thông: 11 388 258 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 716

  • Lưu lượng trong 24h qua: 185 888 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -1,9 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 15 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 30 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp