logo-big

XVG so với XLM so sánh

Hiện không có

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 697 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 345

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 351 453,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,15 %

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 482 017 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 235 867 330 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan