logo-big

XLM so với XVG so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 481 651 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 167 904 790 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,4 %

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 770 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 340

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 110 541 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan