logo-big

XLM so với ADA so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 462 023 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 171 744 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,2 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 230 730 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 504 844 780 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan