VRA so với THETA so sánh

Hiện không có

Về VRA

 • Tên Verasity

 • Biểu tượng VRA

 • Nguồn cung lưu thông 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc 315

 • Lưu lượng trong 24h qua 29 707 229 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 33 %

Về THETA

 • Tên Theta Network

 • Biểu tượng THETA

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 40

 • Lưu lượng trong 24h qua 85 504 234 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 14 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan