logo-big

SOL so với SAND so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 371 658 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 130 986 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,1 %

Về SAND

 • Tên: The Sandbox

 • Biểu tượng: SAND

 • Nguồn cung lưu thông: 1 499 470 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 356 208 180 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan