SOL so với ETC so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 408 850 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 000 175 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,6 %

Về ETC

 • Tên Ethereum Classic

 • Biểu tượng ETC

 • Nguồn cung lưu thông 136 266 500 $

 • Nguồn cung tối đa 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc 19

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 204 574 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan