REN so với XRP so sánh

Hiện không có

Về REN

 • Tên Ren

 • Biểu tượng REN

 • Nguồn cung lưu thông 999 037 500 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 161

 • Lưu lượng trong 24h qua 20 275 132 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,046 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

Về XRP

 • Tên XRP

 • Biểu tượng XRP

 • Nguồn cung lưu thông 49 377 588 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 295 299 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,023 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan