logo-big

PST so với GNT so sánh

Hiện không có

Về PST

 • Tên: Primas

 • Biểu tượng: PST

 • Nguồn cung lưu thông: 52 692 565 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 614

 • Lưu lượng trong 24h qua: 363 165,21 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,096 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,3 %

Về GNT

 • Tên: Golem

 • Biểu tượng: GNT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 117

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 374 634,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan