logo-big

ONE so với ZIL so sánh

Hiện không có

Về ONE

 • Tên: Harmony

 • Biểu tượng: ONE

 • Nguồn cung lưu thông: 12 898 395 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 130

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 270 347,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 623 485 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 92

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 594 150 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,032 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan