logo-big

NKN so với DNT so sánh

Hiện không có

Về NKN

 • Tên: NKN

 • Biểu tượng: NKN

 • Nguồn cung lưu thông: 700 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 314

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 838 913,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0067 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,92 %

Về DNT

 • Tên: district0x

 • Biểu tượng: DNT

 • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 526

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 519 549,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,13 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan