CRV so với XLM so sánh

Hiện không có

Về CRV

 • Tên Curve DAO Token

 • Biểu tượng CRV

 • Nguồn cung lưu thông 525 777 480 $

 • Nguồn cung tối đa 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc 66

 • Lưu lượng trong 24h qua 123 543 090 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,7 %

Về XLM

 • Tên Stellar

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 244 542 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 113 922 480 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan