logo-big

BLZ so với FET so sánh

Hiện không có

Về BLZ

 • Tên: Bluzelle

 • Biểu tượng: BLZ

 • Nguồn cung lưu thông: 340 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 494

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 407 979,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,053 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,2 %

Về FET

 • Tên: Fetch.ai

 • Biểu tượng: FET

 • Nguồn cung lưu thông: 746 113 680 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 152 997 600 $

 • Xếp hạng cmc: 319

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 046 274,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan