AVAX so với CHZ so sánh

Hiện không có

Về AVAX

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 930 310 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 921 855 880 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

Về CHZ

 • Tên Chiliz

 • Biểu tượng CHZ

 • Nguồn cung lưu thông 6 000 387 500 $

 • Nguồn cung tối đa 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc 59

 • Lưu lượng trong 24h qua 128 055 940 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan