ADA so với XCH so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 739 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 911 971 950 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Về XCH

 • Tên Chia

 • Biểu tượng XCH

 • Nguồn cung lưu thông 4 805 950 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 146

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 741 962,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan