logo-big

ADA so với IOST so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 451 038 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 183 711 910 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Về IOST

 • Tên: IOST

 • Biểu tượng: IOST

 • Nguồn cung lưu thông: 18 588 746 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 90 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 141

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 819 467,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,057 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan