logo-big

YFI sang FIL Giao dịch

Hiện không có

Về Yearn.finance

 • Tên: Yearn.finance

 • Biểu tượng: YFI

 • Nguồn cung lưu thông: 36 638 $

 • Nguồn cung tối đa: 36 666 $

 • Xếp hạng cmc: 105

 • Lưu lượng trong 24h qua: 59 133 822 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 7,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 17 %

Về Filecoin

 • Tên: Filecoin

 • Biểu tượng: FIL

 • Nguồn cung lưu thông: 331 338 810 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 32

 • Lưu lượng trong 24h qua: 83 238 218 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9 %

YFI sang FIL Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp