logo-big

XVG sang MDA Giao dịch

Hiện không có

Về Verge

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 514 567 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 376

 • Lưu lượng trong 24h qua: 747 739 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5 %

Về Moeda Loyalty Points

 • Tên: Moeda Loyalty Points

 • Biểu tượng: MDA

 • Nguồn cung lưu thông: 19 628 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 419

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 816 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,09 %

XVG sang MDA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp