XMR sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về Monero

 • Tên Monero

 • Biểu tượng XMR

 • Nguồn cung lưu thông 18 158 820 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 29

 • Lưu lượng trong 24h qua 130 240 460 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,5 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên Bitcoin Cash

 • Biểu tượng BCH

 • Nguồn cung lưu thông 19 140 888 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 30

 • Lưu lượng trong 24h qua 254 958 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,61 %

XMR sang BCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp