logo-big

MANA sang DGB Giao dịch

Hiện không có

Về Decentraland

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 53

 • Lưu lượng trong 24h qua: 51 029 429 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,4 %

Về DigiByte

 • Tên: DigiByte

 • Biểu tượng: DGB

 • Nguồn cung lưu thông: 15 833 197 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 162

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 379 036 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

MANA sang DGB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp