logo-big

LUNA sang AXS Giao dịch

Hiện không có

Về Terra

 • Tên: Terra

 • Biểu tượng: LUNA

 • Nguồn cung lưu thông: 5 980 615 300 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 39

 • Lưu lượng trong 24h qua: 276 408 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 9,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 854 114 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 56

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 890 531 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp