logo-big

HNT sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Helium

 • Tên: Helium

 • Biểu tượng: HNT

 • Nguồn cung lưu thông: 134 374 520 $

 • Nguồn cung tối đa: 223 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 97

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 903 672 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -11 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 260 446 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 869 870 420 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,8 %

HNT sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp