logo-big

DAI sang YFI Giao dịch

Hiện không có

Về Dai

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 685 893 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 201 201 120 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,02 %

Về Yearn.finance

 • Tên: Yearn.finance

 • Biểu tượng: YFI

 • Nguồn cung lưu thông: 36 638 $

 • Nguồn cung tối đa: 36 666 $

 • Xếp hạng cmc: 114

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 251 858 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,6 %

DAI sang YFI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp