CHZ sang 1INCH Giao dịch

Hiện không có

Về Chiliz

 • Tên Chiliz

 • Biểu tượng CHZ

 • Nguồn cung lưu thông 6 000 387 500 $

 • Nguồn cung tối đa 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc 46

 • Lưu lượng trong 24h qua 690 855 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 41 %

Về 1inch

 • Tên 1inch

 • Biểu tượng 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông 571 761 590 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 90

 • Lưu lượng trong 24h qua 45 338 849 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -12 %

CHZ sang 1INCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp