logo-big

BNB sang ZEN Giao dịch

Hiện không có

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 918 033 270 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Về Horizen

 • Tên: Horizen

 • Biểu tượng: ZEN

 • Nguồn cung lưu thông: 12 868 194 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 140

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 777 980 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,3 %

BNB sang ZEN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp