logo-big

BAL sang SHIB Giao dịch

Hiện không có

Về Balancer

 • Tên: Balancer

 • Biểu tượng: BAL

 • Nguồn cung lưu thông: 45 793 441 $

 • Nguồn cung tối đa: 96 150 704 $

 • Xếp hạng cmc: 102

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 336 383 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,4 %

Về SHIBA INU

 • Tên: SHIBA INU

 • Biểu tượng: SHIB

 • Nguồn cung lưu thông: 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 115 838 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,45 %

BAL sang SHIB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp