logo-big

1INCH sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về 1inch

 • Tên: 1inch

 • Biểu tượng: 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông: 668 975 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 87

 • Lưu lượng trong 24h qua: 29 855 518 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,1 %

Về Monero

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 209 735 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 80 946 866 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,6 %

1INCH sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp