logo-big

CAKE so với XHV so sánh

Hiện không có

Về CAKE

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 150 137 830 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 64

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 664 139 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,044 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

Về XHV

 • Tên: Haven Protocol

 • Biểu tượng: XHV

 • Nguồn cung lưu thông: 28 735 725 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 665

 • Lưu lượng trong 24h qua: 32 230,565 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,97 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan