logo-big

LUNA so với CHSB so sánh

Hiện không có

Về LUNA

 • Tên: Terra Classic

 • Biểu tượng: LUNA

 • Nguồn cung lưu thông: 5 979 989 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 43

 • Lưu lượng trong 24h qua: 80 230 733 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

Về CHSB

 • Tên: SwissBorg

 • Biểu tượng: CHSB

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 114

 • Lưu lượng trong 24h qua: 397 101,52 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan