logo-big

TLM vs ZIL сравнение

Обмен

О TLM

 • Наименование: Alien Worlds

 • Символ: TLM

 • Оборотное предложение: 3 371 087 200 $

 • Максимальное предложение: 10 000 000 000 $

 • Рейтинг CMC: 315

 • Объем за последние 24ч: 52 699 598 $

 • Процентное изменение за 1ч: -1,2 %

 • Процентное изменение за 24ч: -1,4 %

 • Процентное изменение за 7д: 29 %

О ZIL

 • Наименование: Zilliqa

 • Символ: ZIL

 • Оборотное предложение: 15 867 699 000 $

 • Максимальное предложение: 21 000 000 000 $

 • Рейтинг CMC: 82

 • Объем за последние 24ч: 42 544 955 $

 • Процентное изменение за 1ч: 0,18 %

 • Процентное изменение за 24ч: 0,021 %

 • Процентное изменение за 7д: 7,9 %

Похожий запрос

Похожие биржи