logo-big

MATIC vs ICX сравнение

Обмен

О MATIC

 • Наименование: Polygon

 • Символ: MATIC

 • Оборотное предложение: 8 734 317 500 $

 • Максимальное предложение: 10 000 000 000 $

 • Рейтинг CMC: 10

 • Объем за последние 24ч: 635 215 360 $

 • Процентное изменение за 1ч: -1,5 %

 • Процентное изменение за 24ч: -0,51 %

 • Процентное изменение за 7д: 16 %

О ICX

 • Наименование: ICON

 • Символ: ICX

 • Оборотное предложение: 945 572 640 $

 • Максимальное предложение: 0 $

 • Рейтинг CMC: 147

 • Объем за последние 24ч: 6 566 631,7 $

 • Процентное изменение за 1ч: -0,75 %

 • Процентное изменение за 24ч: -1,5 %

 • Процентное изменение за 7д: 10 %

Похожий запрос

Похожие биржи