logo-big

BUSD so với FTM so sánh

Hiện không có

Về BUSD

 • Tên: Binance USD

 • Biểu tượng: BUSD

 • Nguồn cung lưu thông: 21 042 230 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 731 838 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0083 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,048 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,021 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 71 486 466 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,012 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,38 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan