logo-big

XNO so với REEF so sánh

Hiện không có

Về XNO

 • Tên: Nano

 • Biểu tượng: XNO

 • Nguồn cung lưu thông: 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc: 243

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 229 173,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8 %

Về REEF

 • Tên: Reef

 • Biểu tượng: REEF

 • Nguồn cung lưu thông: 21 398 636 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 320

 • Lưu lượng trong 24h qua: 59 252 761 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan