logo-big

PSG so với SOC so sánh

Hiện không có

Về PSG

 • Tên: Paris Saint-Germain Fan Token

 • Biểu tượng: PSG

 • Nguồn cung lưu thông: 3 840 599 $

 • Nguồn cung tối đa: 20 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 539

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 246 788,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,064 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,86 %

Về SOC

 • Tên: All Sports

 • Biểu tượng: SOC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 500 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 147

 • Lưu lượng trong 24h qua: 664 811,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,55 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan