PLT so với CVT so sánh

Hiện không có

Về PLT

 • Tên Poollotto.finance

 • Biểu tượng PLT

 • Nguồn cung lưu thông 0 $

 • Nguồn cung tối đa 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc 3 212

 • Lưu lượng trong 24h qua 446 456,76 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 24 %

Về CVT

 • Tên CyberVein

 • Biểu tượng CVT

 • Nguồn cung lưu thông 1 060 404 500 $

 • Nguồn cung tối đa 2 147 483 600 $

 • Xếp hạng cmc 1 276

 • Lưu lượng trong 24h qua 54 624,81 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan