MATIC so với NRG so sánh

Hiện không có

Về MATIC

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 14

 • Lưu lượng trong 24h qua 468 562 130 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,1 %

Về NRG

 • Tên Energi

 • Biểu tượng NRG

 • Nguồn cung lưu thông 55 278 843 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 608

 • Lưu lượng trong 24h qua 221 513,17 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan