STRAT sang BCD Giao dịch

Hiện không có

Về Stratis

 • Tên Stratis

 • Biểu tượng STRAT

 • Nguồn cung lưu thông 140 025 480 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 260

 • Lưu lượng trong 24h qua 6 685 805 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,5 %

Về Bitcoin Diamond

 • Tên Bitcoin Diamond

 • Biểu tượng BCD

 • Nguồn cung lưu thông 186 492 900 $

 • Nguồn cung tối đa 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 487

 • Lưu lượng trong 24h qua 339 939 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp