SRN sang REEF Giao dịch

Hiện không có

Về Sirin Labs Token

 • Tên Sirin Labs Token

 • Biểu tượng SRN

 • Nguồn cung lưu thông 491 820 910 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 297

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 289 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,3 %

Về Reef

 • Tên Reef

 • Biểu tượng REEF

 • Nguồn cung lưu thông 19 902 385 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 293

 • Lưu lượng trong 24h qua 10 498 064 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp