logo-big

SOL sang CHSB Giao dịch

Hiện không có

Về Solana

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 366 114 690 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 206 615 410 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,16 %

Về SwissBorg

 • Tên: SwissBorg

 • Biểu tượng: CHSB

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 112

 • Lưu lượng trong 24h qua: 290 153 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp