CHZ sang NAV Giao dịch

Hiện không có

Về Chiliz

 • Tên Chiliz

 • Biểu tượng CHZ

 • Nguồn cung lưu thông 6 000 387 500 $

 • Nguồn cung tối đa 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc 56

 • Lưu lượng trong 24h qua 268 248 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,7 %

Về NAV Coin

 • Tên NAV Coin

 • Biểu tượng NAV

 • Nguồn cung lưu thông 74 091 943 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 050

 • Lưu lượng trong 24h qua 98 187 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -31 %

CHZ sang NAV Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp