logo-big

BUSD sang VGX Giao dịch

Hiện không có

Về Binance USD

 • Tên: Binance USD

 • Biểu tượng: BUSD

 • Nguồn cung lưu thông: 22 100 086 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 505 631 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,05 %

Về Voyager Token

 • Tên: Voyager Token

 • Biểu tượng: VGX

 • Nguồn cung lưu thông: 278 482 210 $

 • Nguồn cung tối đa: 279 387 970 $

 • Xếp hạng cmc: 163

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 732 757 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,7 %

BUSD sang VGX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp